Nowe autorytety w Concilium Civitas - profesor Ireneusz Paweł Karolewski

Dziś – kolejny nowy członek Concilium Civitas, którego mamy przyjemność przedstawić:
Ireneusz Paweł Karolewski – Profesor Teorii Politycznej i Badań nad Demokracją Uniwersytetu Lipskiego.

Absolwent politologii na Uniwersytecie Poczdamskim (1990-1995). Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Poczdamskiego otrzymał w 1999 r. stopień doktora nauk o państwie oraz habilitował się tamże w 2008 r. na podstawie rozprawy „Citizenship and collective identity in Europe” (Routledge). W latach 1999-2008 był adiunktem w Katedrze Teorii Politycznej Uniwersytetu Poczdamskiego. Był też profesorem wizytującym m.in. na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, Uniwersytecie Nowojorskim, Uniwersytecie Montrealskim, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara oraz Instytucie Studiów Politycznych w Lille. W latach 2009-2019 kierował Katedrą Nauk Politycznych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jego specjalizacje badawcze obejmują współczesną teorię polityczną, integrację europejska, badania nad nacjonalizmem oraz tożsamością zbiorową. Jest autorem publikacji naukowych m.in. w periodykach takich jak „Journal of Common Market Studies”, „Communist and Post-Communist Studies”, „European Law Journal”, „Europe-Asia Studies” oraz kilku monografii w Routledge czy Edinburgh University Press.
Jest współzałożycielem i współkierującym Grupą Badawczą „Identity” Europejskiego Konsorcjum Badań Politologicznych (ECPR) oraz głównym wydawcą rocznika „Annual of European and Global Studies” (Edinburgh University Press). Jest członkiem zwyczajnym Academia Europaea.

Profesor Ireneusz Paweł Karolewski, Concilium Civitas 2020, konkurs dla maturzystów, Młode Concilium, społeczeństwo chroni świat, konkurs, młodzież, matura, ja polska europa świat 2040, nie bądźcie obojętni
Przewiń na górę