Concilium Civitas 2020, konkurs dla maturzystów, Młode Concilium, społeczeństwo chroni świat, konkurs, młodzież, matura

Nowe autorytety w Concilium Civitas – profesor Paweł Bukowski

Nowe autorytety w Concilium Civitas - profesor Paweł Bukowski

Oto kolejny ze znakomitych nowych członków Concilium Civitas!
Profesor Paweł Bukowski – ekonomista i wykładowca w Centre for Economic Performance na London School of Economics, oraz adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Jest również ekspertem w The European Expert Network on Economics of Education przy Komisji Europejskiej.

Studia doktorskie z ekonomii ukończył na Central European University, podczas których wizytował University of California w Berkeley. Laureat dwóch międzynarodowych grantów badawczych oraz stypendium “Review of Economic Studies”. W trakcie swojej kariery publikował w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz prezentował na ponad 50 konferencjach i seminariach. Członek i założyciel grupy eksperckiej “Dobrobyt na Pokolenia”.

Jego specjalizacje badawcze – to zagadnienia rynku pracy, kwestie równości w edukacji, kształtowanie czynników rzutujących na wysokość płac. Zajmuje się również problematyką nierówności społecznych.

Profesor Paweł Bukowski
Przewiń do góry