Apel 225 intelektualistów i naukowców europejskich

Niezwykle ważny, ośmielamy się powiedzieć, że wręcz doniosły, apel 225 intelektualistów i naukowców europejskich do europejskich polityków i UE. Jego głównym postulatem, ba – żądaniem – jest zabezpieczenie bytu milionów ludzi przez m.in bezwarunkowy dochód podstawowy w całej Europie na co najmniej trzy miesiące, ale nie tylko. Koniecznie trzeba to przeczytać i rozpowszechniać. Można też samemu/samej się podpisać!
A wśród sygnatariuszy są też członkowie Concilium Civitas: profesorki i profesorowie: Elżbieta Korolczuk, Anita Prażmowska, Marek Naczyk, Jan Zielonka, Jan Toporowski, Krzysztof Pomian, Władysław Dowbor.

 

Treść apelu pod adresem: