Młody Almanach 2023/24

Młody Almanach 2023/24

Almanach jest bezpłatny, ale oczywiście kosztuje!

Concilium Civitas działa dzięki prywatnej ofiarności.

Jeśli chcesz nas wesprzeć, przekaż darowiznę na konto Fundacji Collegium Civitas:

86 2490 0005 0000 4530 1450 0422 
prowadzone w Alior Bank SA.
zaznaczając: „Darowizna dla Concilium Civitas”.

Możesz też napisać do nas na adres e-mailowy, jeśli chcesz nas wesprzeć w inny sposób.

Napisz do nas

concilium@civitas.edu.pl