Concilium Civitas

Wspólnota polskich profesorów nauk społecznych,
pracujących na najlepszych uczelniach światowych.

Publikacje

Almanach

Co roku publikujemy nasze prace w Almanach. Teksty składające się na ostatnie wydanie dotyczące pozornie odległych aspektów i źródeł naszej sytuacji, ale warto czytać je łącznie, bo tylko wtedy można uzyskać obraz trudnej złożoności naszej sytuacji.

Redakcyjną zasadą Almanachu jest pozostawianie Autorom decyzji, o czym w każdym roku napisać dla polskich czytelników. Mamy tu więc nie tylko zbiór autorskich tekstów, ale też przegląd kluczowych problemów, które zajmują badaczy biorących udział w globalnej debacie.

Młody Almanach

Publikacja zawiera 20 najlepszych tekstów konkursu współorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Fundację Collegium Civitas oraz wspieranego przez uczelnie partnerskie.

Laureatów konkursu zapraszamy do Młodego Concilium i do udziału w Ambasadzie Concilium Civitas, gdzie mają okazję m.in. spotykać się i dyskutować z członkami Concilium Civitas. Wierzymy, że w ten sposób możemy się przyczynić do lepszego zrozumienia miedzy pokoleniami zaangażowanych obywateli zainteresowanych sprawami publicznymi.

Potrzebujemy
Twojego wsparcia

Almanach jest bezpłatny, ale oczywiście kosztuje!

Concilium Civitas działa dzięki prywatnej ofiarności.

Jeśli chcesz nas wesprzeć, przekaż darowiznę na konto Fundacji Collegium Civitas:
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1450 0422 
(Alior Bank SA.)
zaznaczając: „Darowizna dla Concilium Civitas”.

Możesz też napisać do nas na adres e-mailowy concilium@civitas.edu.pl, jeśli chcesz nas wesprzeć w inny sposób.

Pracujemy na różnych uczelniach daleko od Polski, ale bliskie są nam polskie sprawy. Część z nas urodziła się i wykształciła w Polsce. Część inaczej weszła do kręgu polskich spraw. Część z nas wprost zajmuje się polskimi sprawami naukowo. Część interesuje się nimi na marginesie pracy akademickiej. Łączy nas poczucie, że jako badacze procesów społecznych – ekonomicznych, politycznych, historycznych – uczestniczący w międzynarodowych akademickich debatach o sprawach publicznych, powinniśmy aktywnie i bezinteresownie oferować Polsce swoją wiedzę. Temu ma służyć tworzone przez nas Concilium Civitas – nieformalne ciało, które inicjujemy w duchu tradycyjnej społecznej odpowiedzialności polskiej inteligencji.

Sztuczna inteligencja – szanse i wyzwania

prof. Aleksander Mądry

Witamy nowych Członków Concilium Civitas!