Ania Zalewska

Jest profesorem finansów oraz dyrektorem Centrum Zarządzania, Regulacji i Strategii Przemysłu (CGR&IS) w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Bath w Wielkiej Brytanii.
Doradzała wielu organizacjom i brytyjskim agendom rządowym, takim jak Competition Commission, HMRC, FSA, DECC, BEIS, Committee on Standards in Public Life, a także wielu przedsiębiorstwom prywatnym.

Posiadając kompetencje naukowe zarówno z dziedziny matematyki, jak i ekonomii (doktorat z matematyki otrzymała na Polskiej Akademii Nauk, doktorat z ekonomii w London Business School) w badaniach koncentruje się na systemie emerytalnym, zarządzaniu, motywacji menadżerów oraz ewolucją ryzyka rynkowego.

Ania Zalewska publikuje w najważniejszych pismach naukowych, jak m.in. „Journal of Financial Economics”, „Economic Journal”, „Journal of Banking & Finance”, „Journal of Empirical Finance”. Jej prace i opinie wielokrotnie były cytowane i omawiane w tak prestiżowych mediach, jak „Financial Times”, „The Times”, „The Economist”, „The Hill”.