Małgorzata Fidelis

Malgorzata Fidelis jest Profesorem Nadzwyczajnym (Associate Professor) na wydziale historii Uniwersytetu Illinois w Chicago. Zajmuje się najnowszą historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz badaniami gender. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Stanforda w 2006 r.

Jej badania skupiają się na zagadnieniach kulturowych i społecznych, a szczególnie na relacjach pomiędzy jednostką a państwem w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku. Jej książka „Women, Communism and Industrialization in Postwar Poland” (Cambridge University Press, 2010) (polskie wydanie: „Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce”, WAB, 2015) jest studium na temat polskich robotnic i polityki komunistycznych władz wobec kobiet. Obecnie kończy pracę nad książką o młodzieży w Polsce w perspektywie transnarodowej w okresie tzw. Światowych Lat Sześćdziesiątych.

Jej najnowsze publikacje to m.in.: “Tensions of Transnationalism: Youth Rebellion, State Backlash, and 1968 in Poland,” The American Historical Review (October 2020); Kobiety w Polsce. Nowoczesnoṥć, Równouprawnieni, Komunizm, (współautorzy: Katarzyna Stańczak-Wiṥlicz, Piotr Perkowski, Barbara Klich-Kluczewska) (Universitas, 2020); i “Beyond the Iron Curtain: Eastern Europe and the Global Cold War” (współautorka Theodora Dragostinova), Slavic Review (Fall 2018).