Marta Figlerowicz

Profesor nadzwyczajny (associate professor) na wydziałach anglistyki, komparatystyki i filmoznawstwa uniwersytetu Yale.
Przez pryzmat literatury i mediów pisze i wykłada o rozumieniu indywidualności oraz samoświadomości.

Marta Figlerowicz urodziła się i wychowała w Poznaniu; wyksztalcenie wyższe zdobyła na Harvardzie i UC Berkeley, dzięki pełnym stypendiom obu uczelni. Jest autorką dwóch książek, „Flat Protagonists” (Oxford, 2016) i „Spaces of Feeling” (Cornell, 2017) oraz licznych artykułów. Poza prasą naukową pisuje też m.in. dla „Washington Post”, „Foreign Affairs”, „Jacobin”, czy „Boston Review” – o kulturze i polityce zachodniej i wschodnioeuropejskiej. Od roku 2013 należy do Harvard Society of Fellows.