Paul Dembiński

Paul H. Dembiński studiował nauki polityczne w Genewie, w 1982 r. otrzymał doktorat z ekonomii. W 1979 roku został wykładowcą na Uniwersytecie w Genewie, a w 1991 – profesorem wizytującym na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), gdzie wykłada Międzynarodową Strategię i Konkurencję.
W 1989 roku wraz ze swym współpracownikiem, Alainem Schoenenbergerem, założył w pełni niezależny, interdyscyplinarny ekonomiczny instytut badawczy Eco’Diagnostic, który działa do dziś. Jest ekspertem organizacji takich jak OECD i UNCTAD, prowadzi także studia nad gospodarką Szwajcarii (na poziomie zarówno kantonów jak i federalnym). Od 1999 roku jest współwydawcą dziennika Finance & the Common Good/Bien Commun.

Od 2005 roku, kiedy ustanowiono konkurs Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove, dwa razy zasiadał w jego jury wraz z Carol Cosgrove-Sacks i Domingo Sugranyesem.

Główne publikacje: „Beyond the Financial Crisis: Towards a Christian Perspective for Action, (with Simona Beretta)” – Caritas in Veritate Foundation, 2014; „The Role of Large Enterprises in Democracy and Society” (ed.), Palgrave, London, 2010; „Finance: Servant or Deceiver? Financialization at the Crossroads”, Palgrave Macmillan, London, 2009; „Economic and Financial Globalization: What the Numbers Say”, United Nations, New York and Geneva, 2003; The logic of the planned economy, Clarendon Press, Oxford, 1991.