Profesor Joanna Regulska - nowe autorytety, nowe możliwości

Joanna Regulska jest profesorką na wydziale Gender, Sexuality and Women’s Studies, prorektorką i wicekanclerką na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis w Stanach Zjednoczonych.
Jej prace naukowe i polityczne skupiają się na decentralizacji, demokracji, uczestnictwie kobiet w polityce, organizacjach kobiecych i ich tożsamości politycznej – a także na zmieniającej się roli płci w warunkach przemian ustrojowych. Jest autorką
i współautorką siedmiu książek oraz autorką ponad stu artykułów, rozdziałów i recenzji. Jej zaangażowanie w kwestie różnorodności, sprawiedliwości społecznej i wzmocnienia pozycji kobiet sprawiło, że zajęła się tworzeniem programów gender
studies na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim i na Tbiliskim Uniwersytecie Państwowym (Gruzja).
Pracując na Uniwersytecie Rutgersa założyła Partnerstwo na Rzecz Demokracji Lokalnej, zasiada w radzie założycielskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W 1996 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej, w 2004 – Krzyżem Kawalerskim, a w 2014 – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Regulska dyplom magistra uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim w Polsce, a tytuł doktora na Uniwersytecie w Kolorado, w Boulder. Jest też doktorem honoris causa Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego (2011).