Concilium Civitas 2020, konkurs dla maturzystów, Młode Concilium, społeczeństwo chroni świat, konkurs, młodzież, matura

Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń!

Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń!

UWAGA!

Wielki Konkurs dla Maturzystów 2020 Concilium Civitas na prośbę uczestników, rodziców i
nauczycieli przedłuża termin wysłania mailowego zgłoszenia uczestnictwa do 1 LUTEGO włącznie,
czyli o dwa tygodnie!
Niezmieniony zostaje termin wysyłki zgłoszenia udziału i dodatkowych oświadczeń, czyli nadal jest to
też 1 LUTEGO (decyduje data stempla pocztowego).
Również nadal ostatecznym terminem wysyłki (wyłącznie mailowo!) pracy konkursowej „Ja, Polska,
Europa, świat 2040” jest 24 LUTEGO. Ten termin jest absolutnie stały i niewzruszalny!!!

Concilium Civitas 2020, konkurs dla maturzystów, Młode Concilium, społeczeństwo chroni świat, nie bądźcie obojętni
Przewiń do góry