"Kiedy ruchy społeczne stają się narzędziem sprawowania władzy” - i cała książka

O książce prof. Grzegorza Ekierta
 
Oto (patrz link poniżej) zapis bardzo ciekawej rozmowy na temat książki prof. Grzegorza Ekierta oraz prof. Elizabeth J. Perry i prof. Xiaojun Yan.
(red.) „Ruling by Other Means. State-Mobilized Movements” (Cambridge University Press 2020).
Fragment wstępu do tej książki („Kiedy ruchy społeczne stają się narzędziem sprawowania władzy”) opublikowaliśmy w nadal dostępnym wersji papierowej i na PDF Almanachu Concilium Civitas 2020/2021