„Kobiety w Polsce, 1945-1989. Nowoczesność, Równouprawnienie, Komunizm”

Zachęcamy:

Członkini Concilium Civitas prof. Małgorzata Fidelis (Uniwersytet Illinois w Chicago).jest współautorką (wraz z trójką historyków z Polski: Barbarą Klich-Kluczewską, Katarzyną Stańczak-Wiślicz i Piotrem Perkowskim) właśnie wydanej książki – „Kobiety w Polsce, 1945-1989. Nowoczesność, Równouprawnienie, Komunizm” (Kraków: Universitas, 2020).

Książka oceniana jest przez recenzentów jako „kanoniczna historii kobiet powojennej Polski i nie dlatego, że dostarcza gotowych odpowiedzi, ale właśnie dlatego, że wskazuje na konieczność stawiania nowych pytań, kwestionowania utrwalonych schematów myślowych, rewizji dotychczasowej wiedzy”

https://universitas.com.pl/produkt/4019/Kobiety-w-Polsce-1945%E2%80%931989-Nowoczesnosc—rownouprawnienie—komunizm