Profesor Dariusz Wójcik - nowe autorytety, nowe możliwości

Kolejny z nowych członków Concilium Civitas!
Dariusz Wójcik – profesor geografii ekonomicznej w School of Geography and the Environment, Oxford University oraz Fellow w St Peters College Oxford. Przed doktoratem w Oxfordzie studiował geografię na UJ oraz finanse i ekonomię na Uniwersytecie Sztokholmskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego badania koncentrują się na finansach i globalizacji oraz ich wpływie na rozwój miast i regionów.
Jest autorem książek „The Geography of Finance: Corporate Governance in a Global Marketplace” (Geografia finansów: ład korporacyjny na globalnym rynku; 2007, OUP) i „The Global Stock Market: Issuers, Investors and Intermediaries in an Uneven World” (Globalny rynek papierów wartościowych: emitenci, inwestorzy i pośrednicy w nierównym świecie”, 2011, OUP) oraz członkiem licznych redakcji czasopism naukowych („Economic Geography”, „Journal of Economic Geography”, „Environment and Planning A”, „Growth and Change”, „Sustainability” i „GeoJournal”, a także współredaktorem „New Oxford Handbook of Economic Geography” (2018, OUP) i „International Financial Centres after the Global Financial Crisis and Brexit” (2018, OUP).
Współzakładał i obecnie przewodniczy Globalnej Sieci Geografii Finansowej (www.fingeo.net), a także kieruje finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych Projektem „Miasta w globalnych sieciach finansowych: usługi finansowe i biznesowe oraz rozwój w XXI wieku” (www.citynet21.org).
Więcej informacji: https://www.geog.ox.ac.uk/staff/dwojcik.html.