Profesor Marek Naczyk - nowe autorytety, nowe możliwości

Kolejny wybitny naukowiec wśród członków Concilium Civitas:
Marek Naczyk – Profesor (Associate professor) polityki społecznej porównawczej na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Urodził się i wychował się w Brukseli. Studia doktorskie z politologii ukończył na Uniwersytecie Oksfordzkim. Był pracownikiem naukowym w Centre d’études européennes na paryskim Sciences Po oraz na berlińskiej Hertie School of Governance. Były również ekspertem przy Komisji Europejskiej ws. reform francuskiego systemu emerytalnego.

Jego badania skupiają się na roli grup interesu i partii politycznych w kształtowaniu reform polityki społecznej i gospodarczej, i wpisują się w szkołę „różnorodności kapitalizmu” (varieties of capitalism).

W tej chwili pisze dwie książki: jedną na temat politycznych uwarunkowań rozpowszechnienia się prywatnych programów emerytalnych o tzw. „zdefiniowanej składce” w Ameryce Północnej i Europie od lat 70.; drugą na temat zmiany paradygmatu polityki gospodarczej w krajach Grupy Wyszehradzkiej od czasu kryzysu finansowego.