Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń!

UWAGA!

Wielki Konkurs dla Maturzystów 2020 Concilium Civitas na prośbę uczestników, rodziców i
nauczycieli przedłuża termin wysłania mailowego zgłoszenia uczestnictwa do 1 LUTEGO włącznie,
czyli o dwa tygodnie!
Niezmieniony zostaje termin wysyłki zgłoszenia udziału i dodatkowych oświadczeń, czyli nadal jest to
też 1 LUTEGO (decyduje data stempla pocztowego).
Również nadal ostatecznym terminem wysyłki (wyłącznie mailowo!) pracy konkursowej „Ja, Polska,
Europa, świat 2040” jest 24 LUTEGO. Ten termin jest absolutnie stały i niewzruszalny!!!