Strategie profesor Zalewskiej

Członkini Concilium Civitas Ania Zalewska, profesor finansów i dyrektorka Centrum Zarządzania, Regulacji i Strategii Przemysłu w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Bath w Wielkiej Brytanii jest współautorką strategicznego opracowania dla brytyjskiego rządu, które pozwoli zaoszczędzić obywatelom setki milionów funtów rocznie.

 

Wiosna 2019 r. rząd brytyjski zamówił w National Infrastructure Commission (Narodowej Komisji Infrastruktury) raport na temat kierunku rozwoju, przebudowy, modernizacji i związanych z nimi problemów, kosztów, itp. dla regulowanych działów gospodarki (energetyka, telekomunikacja, dział wodny, etc.). W szczególności chodziło o to, aby zrozumieć, jak prawne regulacje muszą się zmienić, aby nie blokować zmian, ale je przyspieszać i stymulować. W grę w tej kwestii wchodzą bowiem ogromne pieniądze: szacuje się, że wartość pieniężna brytyjskich regulowanych zasobów energetycznych i wodnych wynosi 144 miliardy funtów, a same tylko inwestycje w zieloną energię w latach 2014-17 wyniosły ponad 80 miliardów funtów i przewiduje się ich podwojenie w następnych kilku latach.

 

NIC zwrócił się w związku z tym rządowym zamówieniem do prof. Zalewskiej i prof. Paula Grouta z Uniwersytetu w Bristolu o sporządzenie raportu na temat wpływu regulacji na koszty przedsiębiorstw działających w regulowanych działach gospodarki. Przedsiębiorstwa z tych sektorów żądają bowiem od rządu większych odszkodowań z racji nadchodzących zmian prawnych, argumentując, że zmiany te zwiększą ich ryzyko inwestycyjne i wpłyną negatywnie na rentowność.

 

Raport Zalewskiej i Grouta udowodnił, że te argumenty biznesu są nieuzasadnione. Co więcej, autorzy dowiedli, że naturalne wydarzenia rynkowe mają większy wpływ na koszt kapitału niż dotychczasowe zmiany prawne w przepisach i regulacjach. Narodowa Komisja Infrastruktury zaakceptowała tę opinię, uznając ją za „słuszną i naukową”. Oszacowała ona przy tej okazji, że gdyby obciążające budżet brytyjski odszkodowania dla biznesu produkcji energii i wody wzrosły tylko 0,5%, byłoby to równoważne ze wzrostem kosztów dla konsumentów wielkości 720 milionów funtów rocznie.

 

Raport komisji i raport prof. Zalewskiej i prof. Grouta zostały opublikowane  11 października na stronach NIC.

https://www.nic.org.uk/publications/ , albo bezpośrednio  

NIC Report: https://www.nic.org.uk/wp-content/uploads/NIC-Strategic-Investment-Public-Confidence-October-2019.pdf

i

Grout-Zalewska Report: https://www.nic.org.uk/publications/adaptive-regulation-market-risk-and-the-cost-of-capital-grout-zalewska/