Adam Przeworski

Politolog, profesor New York University.
Adam Przeworski w 1961 roku ukończył studia w dziedzinie socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, po czym wyjechał do USA. W 1966 roku uzyskał stopień doktora na Northwestern University. Wykładał na University of Chicago oraz Washington University. Od 1986 roku jest członkiem American Academy of Arts and Sciences. Był członkiem tzw. Grupy wrześniowej tworzącej marksizm analityczny. Sformułował koncepcję, według której rozwój ekonomiczny nie tworzy automatycznie demokracji, jednak pomaga ustrojowi przetrwać.

Jest autorem m.in. „Systems analysis for social scientists (1974, współautor), „Capitalism and social democracy” (1988), ”Some problems in the study of the transition to democracy w Transitions from authoritarian rule: comparative perspectives Economic reforms in new democracies: a social-democratic approach” (1993, współautor).

Został wyróżniony m.in. Woodrow Wilson Foundation Award (2001, nagroda przyznana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Nauk Politycznych) oraz Nagrodą im. Johana Skytte’a (2010).