Anita Jean Prażmowska

Dziś kolejna z nowych członkiń Concilium Civitas:
Anita Jean Prażmowska!

Specjalizacja – wojenna. A bardziej serio:
Jest oto pani Prażmowska profesorem historii międzynarodowej na Wydziale Historii Międzynarodowej, London School of Economics.
Zajmuje się przede wszystkim nieodległą historią Polski, stosunkami międzynarodowymi, polityką w Europie Wschodniej oraz wojnami i konfliktami międzynarodowymi.
Jest autorką m. in. takich klasycznych już książek, jak: „Britain and Poland 1939-1943” (The Betrayed Ally, Cambridge University Press, Cambridge, 1995), „Eastern Europe and the Origins of the Second World War” (Macmillan Press Ltd, 2000), „History of Poland” (Palgrave,/Macmillan, 2004, II edycja – 2011), „Civil War in Poland” (Palgrave/Macmillan, 2004), „Władysław Gomułka. A Biography” (I.B. Seria Tauris Communist Lives, 2016, polskie wydanie: RM, Warszawa, 2016) r.
Jest członkiem Rady ds. Badań Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego.