Anna Gwiazda

Anna Gwiazda jest lektorem w dziedzinie polityki porównawczej na Wydziale Ekonomii Politycznej King’s College London. Prowadzi badania nad reprezentacją polityczną kobiet i równością płci, publikowała w tej dziedzinie w Politics & Gender, Democratization, International Political Science Review, Government & Opposition, East European Politics i Journal of Legislative Studies. W przeszłości badała jakość demokracji i opublikowała książkę „Demokracja w Polsce” z Routledge w 2016 roku.  

Strona internetowa: https://www.kcl.ac.uk/people/anna-gwiazda