Beata Smarzyńska-Javorcik

Główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pochodzi z Krakowa, ale jej kariera akademicka i zawodowa rozwijała się za granicą, poczynając od licencjatu z informatyki i ekonomii na amerykańskim Uniwersytecie w Rochester i studiów doktoranckich z ekonomii na Uniwersytecie Yale. Po stażu w EBOiR pracowała w Banku Światowym. Od 2010 r. związana jest z Wydziałem Ekonomii na Uniwersytecie Oksfordzkim, a w 2014 r. została profesorem tej uczelni. Specjalizuje się w ekonomii rozwoju oraz handlu międzynarodowym. Od 2016 r. jest kierownikiem programu badań w tym zakresie w londyńskim ośrodku CEPR. Współpracuje też z monachijskim instytutem CESifo, a także jest członkiem komitetu wykonawczego i rady Królewskiego Towarzystwa Ekonomicznego.