Brian Porter-Szűcs

Profesor historii Arthura F. Thurnau na Uniwersytecie Michigan-Ann Arbor.  Od 1994 roku prowadzi zajęcia z historii gospodarki, intelektualnej historii kapitalizmu i socjalizmu, historii katolicyzmu i historii Polski.

Jego najnowsza książka to „Całkiem zwyczajny kraj: Historia Polski bez martyrologii” (Wydawnictwo Filtry, 2021), która jest poprawioną i rozszerzoną wersją jego wcześniejszej angielskiej pracy „Poland and the Modern World: Beyond Martyrdom” (Wiley Blackwell, 2014).  Jest także autorem książki „Faith and Fatherland: Catholicism, Modernity, and Poland” (Oxford University Press, 2011), która ukazała się po polsku jako „Wiara i Ojczyzna: Katolicyzm, Nowoczesność, i Polska” (Wydawnictwo Filtry, 2022), a także  „When Nationalism Begin to Hate: Imagining Modern Politics in 19th Century Poland” (Oxford University Press, 2000), która została przetłumaczona na język polski jako „Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić: Wyobrażenia nowoczesnej polityki w dziewiętnastowiecznej Polsce” (Pogranicze, 2011).  Wraz z Brucem Berglundem współredagował „Chrześcijaństwo i nowoczesność w Europie Środkowo-Wschodniej” (Central European University Press, 2010).