Elżbieta Korolczuk

Dr hab Elżbieta Korolczuk jest socjolożką, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Bada ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, kategorię płci oraz rodzicielstwo. W ostatnich latach wydała książki: Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017); Civil Society revisited: Lesssons from Poland z Kerstin Jacobsson (Berghahn Books, 2017), oraz Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet wydana przez Europejskie Centrum Solidarności w 2019 (z Beatą Kowalską, Claudią Snochowską-Gonzalez i Jennifer Ramme). W 2021 w wydawnictwie Rutledge ukazała się książka (Anti)Gender Politics in the Populist Moment napisana z Agnieszką Graff, a jej polskie tłumaczenie Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu  zostało wydane przez Krytykę Polityczną. Książka ta pokazuje, że płeć znajduje się dziś w samym centrum konfliktów politycznych, a stawką w tym konflikcie jest przyszłość demokracji. Autorki analizują wzrost znaczenia ruchów antygenderowych oraz ich powiązania z populistyczną prawicą, a także przyglądają się masowym mobilizacjom feministycznym w Polsce i na świecie dowodząc, że skuteczną odpowiedzią ruchów progresywnych na wojnę z gender jest feminizm intersekcjonalny, oddolny, wchodzący w sojusze z innymi grupami marginalizowanymi. Elżbieta Korolczuk jest też aktywistką i komentatorką.