Elżbieta Matynia

Elżbieta Matynia, absolwentka polonistyki i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (doktorantka Jerzego Szackiego), jest profesorką w nowojorskiej New School for Social Research, gdzie kieruje katedrą socjologii i prowadzi Transregionalne Centrum Badań nad Demokracją (TCDS https://blogs.newschool.edu/tcds). Jej obszarami zainteresowań są socjologia polityki i kultury, szczególnie procesy budowania i odchodzenia od demokracji, społeczna sytuacja kobiet, oraz wyzwania młodych demokracji za którymi stoi dziedzictwo przemocy. W pracy badawczej Elzbieta Matynia często przygląda się sztuce jako znaczącej przestrzeni refleksji społecznej i aktywności obywatelskiej.

Jej wczesna książka (1996),”Grappling with Democracy: Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995), dokumentuje dyskusje dysydenckich intelektualistów byłego bloku sowieckiego nad perspektywami porządku demokratycznego w tej cześci świata. „Performative Democracy” (Demokracja Performatywna, 2009) to zaproszenie do namysłu nad znaczeniem pozainstytucjonalnych rozwiązań w budowaniu demokracji: potencjałem rozmowy i spotkania — niezwykłych rozmów zwykłych ludzi odkrywających alternatywne, bezprzemocowe sposoby zmiany rzeczywistości. “Uncanny Era” (Przedziwna Epoka, 2014) to książka złożona z rozmów Vaclawa Havla i Adama Michnika, wymieniona wśród ośmiu Times Higher Education Books w 2014. Obecnie konczy prace nad “Ironiami Ruchow Oporu”

Jako założycielka i dyrektorka TCDS, Elzbieta Matynia zaprojektowała miedzynarodowy Instytut dla doktorantów nauk społecznych, Democracy & Diversity, prowadzony od 1991 w Krakowie, Wrocławiu i w Cape Town, oraz rozwinęła programy stypendialne dla młodych uczonych z roznych regionow świata. Profesor Matynia jest członkinia redakcji kwartalnika Social Research wydawanego w Nowym Jorku, jak również Kultury i Społeczeństwa, wydawanego w Warszawie. W 2019 została nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 2019 Distinguished Alumna Award; w 2023 została jej przyznana przez NSSR-Europe Collective Courage in Public Scholarship Award.