Geneviève Zubrzycki

jest socjolożką porównawczo-historyczną i kulturową. Bada tożsamość i religię narodową, pamięć zbiorową i mitologię narodową oraz sporne miejsce symboli religijnych w sferze publicznej. Profesor Zubrzycki jest ponadto dyrektorką Centrum Weisera na Europę i Eurazję, Centrum Studiów Europejskich oraz Centrum Kopernika Studiów Polskich na Uniwersytecie Michigan. Jest także redaktorką Comparative Studies in Society and History.

Jej pierwsza książka, wielokrotnie nagradzana Krzyże Auschwitz: nacjonalizm i religia w postkomunistycznej Polsce (Chicago 2006), analizowała rekonfigurację relacji między polskością a katolicyzmem po upadku komunizmu. Zrobiła to, badając sprzeczne wspomnienia Polaków i Żydów o II wojnie światowej i międzynarodowym konflikcie wokół obecności symboli chrześcijańskich w Auschwitz-Birkenau. Została przetłumaczona na język polski w 2014 roku (Nomos).

W swojej drugiej książce Beheading the Saint: Nationalism, Religion and Secularism in Quebec (Chicago 2016) Zubrzycki przeanalizowała dyskursywną, rytualną i wizualną genezę katolickiej francusko-kanadyjskiej tożsamości etnicznej w XIX wieku i jej przekształcenie w świecką Québécois tożsamości narodowej w drugiej połowie XX wieku. Rozszerzyła swoją analizę na teraźniejszość, badając rolę nacjonalizmu Québécois w ostatnich debatach na temat imigracji, miejsca symboli religijnych w sferze publicznej i polityki dziedzictwa kulturowego – rzucając światło na podobne debaty w innych częściach świata. Książka otrzymała wiele krajowych i międzynarodowych nagród i została przetłumaczona na język francuski i polski.

Zubrzycki kontynuuje swoją analizę roli religii w symbolicznym wyznaczaniu granic w trzeciej monografii, Resurrecting the Jew: Nationalism, Philosemitism and Poland’s Jewish Revival (Princeton 2022). Książka, oparta głównie na obserwacjach uczestników i wywiadach, analizuje obecne odrodzenie społeczności żydowskich w Polsce oraz zainteresowanie nieżydowskich Polaków wszystkim, co żydowskie.

Poza tymi trzema monografiami Zubrzycki rozszerzyła swoje teoretyczne rozważania na temat znaczenia kultury wizualnej i materialności w redagowanym przez siebie tomie National Matters: Materiality, Culture and Nationalism (Stanford University Press, 2017).

Jej książki i artykuły były nagradzane przez sekcje Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego: Socjologia Kultury, Socjologia Polityczna, Socjologia Religii oraz Zachowania Zbiorowe i Ruchy Społeczne; Międzynarodowe Towarzystwo Socjologii Religii; Towarzystwo Naukowego Studium Religii; Kanadyjskie Towarzystwo Socjologiczne; Towarzystwo Studiów Slawistycznych, Wschodnioeuropejskich i Eurazjatyckich; oraz Towarzystwo Studiów Polskich.

W 2021 roku otrzymała stypendium Guggenheima za „wcześniejsze osiągnięcia i wyjątkową obietnicę” oraz Nagrodę im. Bronisława Malinowskiego w dziedzinie nauk społecznych przyznawaną przez Polski Instytut Sztuki i Nauki w Ameryce za „powszechnie uznany wkład badawczy w nauki społeczne, szczególnie w odniesieniu do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej”.