Grzegorz Ekiert

Grzegorz Ekiert – profesor Uniwersytetu Harvarda, dyrektor Minda de Gunzburg Center for European Studies (Centrum Studiów Europejskich Minda de Gunzburg), ekspert w dziedzinie studiów międzynarodowych i regionalnych.
Jego zainteresowania to przede wszystkim polityka porównawcza, zmiany władzy i demokratyzacja, społeczeństwo obywatelskie i ruchy społeczne w polityce i społeczeństwach Europy Wschodniej. Jego obecne projekty obejmują rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie centralnej i wschodniej Azji, spory prowokowane przez państwo w reżimach autorytarnych i hybrydowych oraz wzory transformacji politycznej i gospodarczej w świecie postkomunistycznym.

Jest autorem lub redaktorem sześciu książek i specjalnych wydań periodyków. Jego artykuły publikowane były przez wiele periodyków związanych z naukami społecznymi w USA, Europie i Azji. Jest także członkiem Advisory Board of the Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, zewnętrznym egzaminatorem w zakresie polityki, administracji publicznej i badań globalnych na Uniwersytecie w Hongkongu a także członkiem komitetu doradczego Klubu Madryckiego.

Jego najnowsze artykuły to m.in.: „The Weakness of Post-Communist Civil Society Reassessed” (współautor Roberto Foa, „European Journal of Political Research”); „Civil Society and Three Dimensions of Inequality in Post-1989 Poland” (współautorzy Jan Kubik i Michal Wenzel, „Comparative Politics”); „Three Generations of Research on Post-Communist Politics – A Sketch,” (“East European Politics and Societies”); „Myths and Realities of Civil Society,” (współautor Jan Kubik, “Journal of Democracy”); „Democracy in Central and Eastern Europe 100 years On” (współautor Daniel Ziblatt, „East European Politics and Societies”).