Ireneusz Paweł Karolewski

Dziś – kolejny nowy członek Concilium Civitas, którego mamy przyjemność przedstawić:
Ireneusz Paweł Karolewski – Profesor Teorii Politycznej i Badań nad Demokracją Uniwersytetu Lipskiego.

Absolwent politologii na Uniwersytecie Poczdamskim (1990-1995). Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Poczdamskiego otrzymał w 1999 r. stopień doktora nauk o państwie oraz habilitował się tamże w 2008 r. na podstawie rozprawy „Citizenship and collective identity in Europe” (Routledge). W latach 1999-2008 był adiunktem w Katedrze Teorii Politycznej Uniwersytetu Poczdamskiego. Był też profesorem wizytującym m.in. na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, Uniwersytecie Nowojorskim, Uniwersytecie Montrealskim, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara oraz Instytucie Studiów Politycznych w Lille. W latach 2009-2019 kierował Katedrą Nauk Politycznych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jego specjalizacje badawcze obejmują współczesną teorię polityczną, integrację europejska, badania nad nacjonalizmem oraz tożsamością zbiorową. Jest autorem publikacji naukowych m.in. w periodykach takich jak „Journal of Common Market Studies”, „Communist and Post-Communist Studies”, „European Law Journal”, „Europe-Asia Studies” oraz kilku monografii w Routledge czy Edinburgh University Press.
Jest współzałożycielem i współkierującym Grupą Badawczą „Identity” Europejskiego Konsorcjum Badań Politologicznych (ECPR) oraz głównym wydawcą rocznika „Annual of European and Global Studies” (Edinburgh University Press). Jest członkiem zwyczajnym Academia Europaea.