Jan Grabowski

Wykłada historię na Uniwersytecie w Ottawie, jest członkiem-założycielem Centrum Badań nad Holocaustem Polskiej Akademii Nauk.
Jan Grabowski wykładał też na uniwersytetach we Francji, w Izraelu, w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku został powołany na szefa Studium nad Rasizmem i Antysemityzmem im. Barona Friedricha Carla von Oppenheima w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. W latach 2016-17 prof. Grabowski przebywał w Waszyngtonie na stypendium Ina Levine w Centrum Badań nad Holokaustem im. Jacka i Mortona Mandelów przy Amerykańskim Muzeum Pamięci Holokaustu.

Jest autorem bądź redaktorem 15 książek, opublikował też ponad 60 artykułów naukowych po polsku, angielsku, francusku, niemiecku i hebrajsku. Książka prof. Grabowskiego „Hunt for Jews. Betrayal and Murder in German-occupied Poland” („Polowanie na Żydów. Zdrada i morderstwa w okupowanej Polsce”) otrzymała nagrodę Instytutu Yad Vashem za 2014 rok. Jego najnowsza książka „Night Without End. Fate of Jews in selected counties of occupied Poland, 2 vols.” („Noc bez końca. Zagłada Żydów w poszczególnych powiatach okupowanej Polski” pod redakcją J. Grabowski i B. Engelking) została opublikowana po polsku w kwietniu 2018 roku.