Jan Kubik

Antropolog polityczny, profesor w Instytucie Nauk Politycznych na Rutgers University w New Brunswick, New Jersey i profesor slawistyki i Studiów Wschodnio-Europejskich na University College London (UCL).
Jan Kubik zajmuje się zjawiskami na styku polityki i kultury, polityką protestu, transformacjami w krajach postkomunistycznych, a ostatnio populizmem.

Jego książki: „The Power of Symbols against the Symbols of Power” (Siła symboli przeciwko symbolom siły, Penn State Press), „Anthropology and Political Science” (Antropologia i Nauki Polityczne, Berghahn, napisana z M. Aronoffem) i „Postcommunism from Within: Social Justice, Mobilization, and Hegemony” (NYU Press, z A. Linch) najpełniej ilustrują jego podejście. „Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration” (Oxford University Press, napisane z Michaelem Bernhardem i grupą badaczy, analizuje politykę historyczną w 17 krajach postkomunistycznych i jej wpływ na procesy demokratyczne. Badania nad protestami i społeczeństwem obywatelskim, prowadzone z Grzegorzem Ekiertem, zaowocowały serią publikacji, głównie „Rebellious Civil Society. Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland, 1989-1993” (University of Michigan Press). Kubik, Ekiert i Michał Wenzel z SWPS kontynuują ten projekt i przygotowują kolejne publikacje.

W latach 2018-22 Jan Kubik koordynuje wspólnie z dr. Richardem Molem z UCL, FATIGUE („Delayed Transformational Fatigue”) and POPREBEL („Populist Rebellion Against Modernity”), dwa duże projekty Europejskie (Horizon 2020) na temat populizmu w Europie Wschodniej i Środkowej realizowane wspólnie z konsorcjum pięciu czołowych uniwersytetów w regionie.

Studiował socjologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie antropologii uzyskał na Uniwersytecie Columbia. Był dyrektorem Szkoły Studiów Slawistycznych i Wschodnio-Europejskich na UCL w latach 2015-17 oraz wicekanclerzem tej uczelni odpowiedzialnym za obszar Europy. W 2018 r. otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia od Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Jest Prezydentem Elektem (2019) i będzie Prezydentem The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (2020).