Jan Tomasz Gross

Socjolog i historyk, specjalizujący się w europejskiej historii XX wieku i historii zagłady Żydów, profesor emeritus Wydziału Historii Uniwersytetu w Princeton.
Jan Tomasz Gross zajmuje się naukami politycznymi i społecznymi, a w tym kontekście szczególnie problematyką II wojny światowej i Holocaustu.

Jest autorem m.in.: „Polish society under German occupation: the Generalgouvernement, 1939–1944”, Princeton University Press, 1979, „Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia”, 1988 (wznowione w 2003 przez Princeton University Press, „Upiorna dekada: trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów: 1939-1948”, 1998, Kraków, Universitas, „Studium zniewolenia: wybory październikowe 22 X 1939”, 1999, Kraków, Universitas, „Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland, Princeton University Press, 2001. (Wydanie Polskie w 2000 jako „Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka”, Sejny, Fundacja Pogranicze), „Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz”, 2006, Random House. Wydanie Polskie w 2008 jako Strach: Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Znak,.„Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów”, 2011, Znak, Kraków.

W jego wyborze i opracowaniu (wraz z Ireną Grudzińską-Gross) i z jego wstępem wydano „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali – Polska a Rosja 1939-42”, Londyn, Aneks 1983.