Jan Toporowski

Profesor ekonomii i finansów na Wydziale Studiów Orientalnych i Afrykańskich University of London. Jest także profesorem wizytującym na wydziale ekonomii Uniwersytetu w Bergamo oraz w International University College w Turynie.
Jan Toporowski pracuje też jako konsultant Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNICTAD) oraz Konferencji Ekonomicznej Narodów Zjednoczonych na rzecz Afryki.

Studiował nauki społeczne na Uniwersytecie w Birmingham oraz ekonomię na Uniwersytecie Londyńskim. Doktorat uzyskał w 1983 r. na Uniwersytecie w Birmingham.

Był doradcą i konsultantem m.in. Economist Intelligence Unit w Londynie, Business International w Wiedniu, USAID, a także agend rządowych Togo, Południowej Afryki i Włoch. Pracował też m.in. jako ekonomista dla Standard Chartered Bank, jako wykładowca na South Bank University oraz jako pracownik naukowy Uniwersytetu w Amsterdamie oraz Banku Finlandii.

Opublikował ok. 300 książek oraz artykułów na temat ekonomii i polityki pieniężnej, w tym dwutomową biografię Michała Kaleckiego („Michał Kalecki An Intellectual Biography Volume I Rendezvous in Cambridge 1899-1939”, Basingstoke: Palgrave 2013; „Michał Kalecki An Intellectual Biography Volume II By Intellect Alone 1939 – 1970”, Basingstoke: Palgrave 2018) oraz dwie pozycje po polsku: „Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii finansowej” (Warszawa: Książka i Prasa, 2012); „Kredyt i kryzys od Marksa do Minsky’ego” (Warszawa: Książka i Prasa, 2017).

Jest członkiem rad programowych kilku pism: „Review of Political Economy” (New York); „Journal of Post-Keynesian Economics”; „Ekonomista”; „Review of Keynesian Economics”; „Investigación Económica” (Mexico); „Gentes & Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych” (Bielsko-Biała).