Krzysztof Jasiewicz

Socjolog i politolog, jest obecnie zatrudniony jako William P. Ames, Jr. ’41 Professor in Sociology and Anthropology na Washington and Lee University w Lexington, Virginia (USA). Krzysztof Jasiewicz od 2014 jest redaktorem naczelnym kwartalnika „East European Politics and Societies and Cultures” (EEPS). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1972, socjologia), doktorat otrzymał w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (1976).

W latach 80. współautor badań z serii Polacy (Polacy ’80, ’81, ’84, itd.), a także współpracownik prasy drugiego obiegu („Krytyka”) i emigracyjnej („Aneks”). W roku 1990 założyciel i pierwszy kierownik Pracowni Badań Wyborczych w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Stypendysta Oxfordu, Harvardu, i National Endowment for Democracy w Waszyngtonie.

Od 1991 na stałe w Stanach Zjednoczonych. Główny przedmiot jego badań to zachowania wyborcze w Polsce; publikuje też prace na temat systemu partyjnego, postaw politycznych i procesu demokratyzacji w Polsce i innych krajach postkomunistycznych.

Jego artykuły ukazały się między innymi w „Journal of Democracy”, „European Journal of Political Research”, „Communist and Post-Communist Studies”, „Problems of Post-Communism”, EEPS, oraz licznych wydawnictwach zbiorowych. Ostatnio wydawnictwo Scholar opublikowało zbiór jego artykułów pod tytułem “Na ulicy i przy urnie. Studia o zachowaniach politycznych Polaków, 1980-2020” (Warszawa 2022).