Krzysztof Pomian

Profesor nauk humanistycznych. Filozof, historyk, eseista.
Krzysztof Pomian to absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił też pracę doktorską (1965) i habilitacyjną (1968) oraz pracował jako adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Narodowej. W 1968 r. stracił pracę na uczelni za poparcie udzielone uczestnikom wydarzeń marcowych. W latach 1969–1972 był zatrudniony w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej, następnie wyjechał do Francji.

W 1984 roku został profesorem we francuskim Krajowym Ośrodku Badań Naukowych (Centre national de la recherche scientifique, CNRS). W 1998 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 1999 r. objął stanowisko profesora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 został dyrektorem tworzonego w Brukseli Muzeum Europy. W 2010 wszedł w skład Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

W 2003 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przyznał mu tytuł doktora honoris causa. W 2017 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jest autorem m.in. prac: „Przeszłość jako przedmiot wiary: historia i filozofia w myśli średniowiecza (1968), „Człowiek pośród rzeczy: szkice historyczno-filozoficzne (1973)”, „Les archives: du Trésor des chartes au caran” (1980), „L’orde du temps” (1984), „Europa i jej narody” (1992, 2004, 2009), „Przeszłość jako przedmiot wiedzy” (1992), „Drogi kultury europejskiej: trzy studia” (1996), „Filozofowie w świecie polityki, Eseje 1957–1974” (2004).