Luiza Białasiewicz

Profesorka geografii na wydziale studiów europejskich Uniwersytetu w Amsterdamie. Zajmuje się geografią polityczną. Jest też dyrektorem naukowym w Amsterdam Centre for European Studies (ACES) oraz jedną z liderek projektu “Europe in the World”. Od 2013 roku wykłada też kurs geopolityki w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Jej badania koncentrują się wokół europejskiej polityki zagranicznej i uwarunkowań geopolitycznych, wobec których stoi Unia Europejska, ze szczególnym uwzględnieniem takich wyzwań jak polityka imigracyjna oraz ochrona granic. W swych ostatnich badaniach skupiła się na wpływie migracji na politykę wewnętrzną państw UE – zwłaszcza na agendę skrajnej prawicy.