Małgorzata Mazurek

Małgorzata Mazurek jest profesorem studiów polskich na wydziale historii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Zajmuje się nowożytną i współczesną historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historią nauk społecznych, m.in. historią myśli ekonomicznej. Autorka książek Socjalistyczny zakład pracy. Robotnicy w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych (2005), Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989 (2010). Jest lauratką wielu nagród i stypendiów, m.in. Marie Curie Fellowship i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Była uczestniczką projektu “Socialism Goes Global” finansowanego przez Arts and Humanities Research Council.

Jej obecny projekt książkowy “Economics of Hereness. Polish Origins of Global Developmentalism1918-1968” (w przygotowaniu dla Cornell University Press) traktuje o Polsce jako kluczowym ośrodku myśli ekonomicznej w międzywojennej Europie i świecie postkolonialnym. Opowiada o współpracy dwóch ekonomistów, Michała Kaleckiego i Ludwika Landau’a, odpowiadając na pytanie jak i dlaczego ich dorobek stał się podstawą polityki rozwoju dla tzw. „Trzeciego Świata”.

Ostatnio pisała o koncepcji pełnego zatrudnienia w międzywojennej Polsce dla „American Historical Review”, historii nauk społecznych w tomie „The Interwar World” (2023) oraz o uniwersytecie jako miejsca kontaktu między blokiem Wschodnim a tzw. Trzecim Światem w okresie zimnowojennym w książce „Socialist Internationalism and the Gritty Politics of the Particular” (red. Kristin Roth-Ey)