Monika Nalepa

Profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Chicagowskim.
Monika Nalepa skończyła Miedzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a doktoryzowała się na Columbia University w Nowym Yorku w 2005 r. Następnie pracowała jako Assistant Professor na Rice University oraz University of Notre Dame i Associate Professor of political science (na Notre Dame a potem w Uniwersytecie Chicagowskim). Przebywała również na prestiżowych stażach na Uniwersytecie Harwardzkim (The Harvard Academy) oraz Princeton (Center for the Study of Democratic Politics).

Zajmuje się teorią formalną w zastosowaniu do polityki porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwości czasów przemiany oraz instytucji demokratycznych, takich jak ciała ustawodawcze i systemy wyborcze oraz partyjne.

Jest autorką prawie 50 publikacji po polsku i angielsku, m.in. w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „ResPublice”, „World Politics”, „Journal of Comparative Politics”, „Journal of Theoretical Politics”, „Perspectives on Politics” oraz „Journal of Conflict Resolution”.

Jej pierwsza praca monograficzna – „Skeletons in the Closet: Transitional Justice in Post-Communist Europe” – otrzymała nagrodę „Best Book in Comparative Democratization of” Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych i nagrodę „Outstanding Book Award” Leona Epsteina.

Obecnie Monika Nalepa kończy projekt dotyczący sprawiedliwości czasów przemiany w wymiarze globalnym (finansowany grantem National Science Foundation).