Kryzysy w Ameryce Południowej jako punkt wyjścia – nowy tekst profesora Dowbora

“Wreszcie, utrzymywanie i reprodukowanie nierówności jest głupie z ekonomicznego punktu widzenia.”

” A jednak przy tak dużym postępie technologicznym i naukowym oraz tak dużym bogactwie mamy szeroki zakres możliwości.”

“Z pewnością jesteśmy bardzo dobrzy w wymyślaniu nowych technologii, ale bardzo ograniczeni, jeśli chodzi o organizowanie się jako cywilizowane społeczeństwo.”

“Szukasz sprawców? Kiedy masz strukturalnie dysfunkcyjny system, nie ma indywidualnych winowajców, winowajcą jest właśnie ten system.”

Przewiń na górę