Kryzysy w Ameryce Południowej jako punkt wyjścia - nowy tekst profesora Dowbora

Dociekliwym – i mającym ochotę na angielskojęzyczną lekturę, polecamy najnowszy tekst autorstwa profesora Władysława Dowbora.
Omawia on korzenie nierówności społecznych i ekonomicznych współczesnego świata, głosem z Brazylii – ale ze wskazaniem fatalnych i niszczących mechanizmów, których istnienie i oddziaływanie możemy odnaleźć w każdym miejscu globu.
Profesor zwięźle omawia zalety i wady takich rewolucyjnych eksperymentów jak gwarantowany dochód podstawowy, stawia pod pręgierzem „korporacyjną filozofię” i zwraca uwagę na to, jak bardzo plączemy się w sprzecznościach, zapominając o błogosławieństwach prostych i znanych rozwiązań.


Poniżej – kilka spolszczonych cytatów; tu link do angielskiego oryginału artykułu w formacie PDF.

„Wreszcie, utrzymywanie i reprodukowanie nierówności jest głupie z ekonomicznego punktu widzenia.”

” A jednak przy tak dużym postępie technologicznym i naukowym oraz tak dużym bogactwie mamy szeroki zakres możliwości.”

„Z pewnością jesteśmy bardzo dobrzy w wymyślaniu nowych technologii, ale bardzo ograniczeni, jeśli chodzi o organizowanie się jako cywilizowane społeczeństwo.”

„Szukasz sprawców? Kiedy masz strukturalnie dysfunkcyjny system, nie ma indywidualnych winowajców, winowajcą jest właśnie ten system.”