Kryzysy w Ameryce Południowej jako punkt wyjścia – nowy tekst profesora Dowbora

„Wreszcie, utrzymywanie i reprodukowanie nierówności jest głupie z ekonomicznego punktu widzenia.”

” A jednak przy tak dużym postępie technologicznym i naukowym oraz tak dużym bogactwie mamy szeroki zakres możliwości.”

„Z pewnością jesteśmy bardzo dobrzy w wymyślaniu nowych technologii, ale bardzo ograniczeni, jeśli chodzi o organizowanie się jako cywilizowane społeczeństwo.”

„Szukasz sprawców? Kiedy masz strukturalnie dysfunkcyjny system, nie ma indywidualnych winowajców, winowajcą jest właśnie ten system.”

Władysław Dowbor – nowiny

Władysław Dowbor – nowiny Oto najnowsza książka członka Concilium Civitas prof. Władysława Dowbora, ekonomisty z Uniwersytetu Sao Paulo: Ladislau Dowbor – Epoka martwego kapitału: władza na nowo skonstruowana (The Age of Unproductive Capital: New Architectures of Power), Cambridge Scholars, Wielka Brytania, 2019 Książka analizuje w bardzo bezpośredni i przystępny sposób główne wyzwania stojące przed współczesnymi […]