Władysław Dowbor - nowiny

Oto najnowsza książka członka Concilium Civitas prof. Władysława Dowbora, ekonomisty z Uniwersytetu Sao Paulo: Ladislau Dowbor – Epoka martwego kapitału: władza na nowo skonstruowana (The Age of Unproductive Capital: New Architectures of Power), Cambridge Scholars, Wielka Brytania, 2019

Książka analizuje w bardzo bezpośredni i przystępny sposób główne wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami, takie jak redukcja nierówności społecznych, ochrona naszej planety oraz, w szczególności, uruchomienie kapitałów leżakujących w rajach podatkowych i zasilających spekulację zamiast finansowania tak nam potrzebnego zrównoważonego rozwoju. Rozważane precyzyjnie są role ładu korporacyjnego, zjawiska finansjalizacji gospodarki, przechwytywania władzy politycznej i granic akceptowalnej polityki finansowej poszczególnych państw w świecie zdominowanym przez globalny rynek finansowy. Szczególnie uwypuklony i interesujący, zarówno dla społeczności naukowej, jak i korporacyjnej czy też sfer rządowych, jest przypadek Brazylii, w której zdemontowano rozsądne i skuteczne państwowe zarządzanie polityczne.

„Praca Ladislaua Dowbora dotycząca nieproduktywnego kapitału jest odkrywczym i pogłębionym studium nadzwyczajnej władzy jaką uzyskały instytucje finansowe i jej negatywnym wpływem na gospodarkę światową obciążaną kosztami operacji finansowych i tłumieniem inwestycji produktywnych. Uwaga Dowbora skupiona jest na szczególnym przypadku brazylijskim przeanalizowanym starannie i dogłębnie, jednakże autor wykazuje jasno, że ten przypadek ma charakter ogólny. Bardzo ważna pozycja”.

Noam Chomsky – Massachusetts Institute of Technology, Stany Zjednoczone

Obie strony okładki książki:

Pierwsze 30 stron:

Księgarnia Cambridge Scholars:

Strona internetowa autora: http://dowbor.org