Wojciech Paczos

jest obecnie Associate Professor (starszym wykładowcą) w Cardiff University i adiunktem w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, wcześniej był ekonomistą wizytującym w Bank of England.
Absolwent warszawskiej SGH. W 2016 r. obronił doktorat w European University Institute we Florencji. Członek kilku międzynarodowych zespołów badawczych. Swoje badania publikuje w międzynarodowych czasopismach naukowych i prezentuje regularnie na dużych światowych konferencjach ekonomicznych. Zdobywca grantu NBP, wyróżniony nagrodą Austriackiego Banku Narodowego i medalem Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzi kursy z bankowości, makroekonomii i metod numerycznych.

Założyciel i wiceprezes fundacji „Dobrobyt na Pokolenia”, członek Zespołu ds. Covid-19 przy Prezesie PAN.

Fan obrazów Moneta, alpinista amator.

Twitter: @wpaczos

Facebook: Wojtek Paczos (można śledzić)
Strona www: paczos.eu