Wojciech Sadurski

Profesor filozofii prawa na Uniwersytecie w Sydney, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta, komentator polityczny.

W latach 1999-2009 był profesorem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, gdzie w latach 2003–2006 był dziekanem Wydziału Prawa. Gościnnie wykładał m.in. na w Yale Law School, New York University Law School, Cardozo Law School w Nowym Jorku, Cornell University School of Law w Ithaca i na wielu uniwersytetach europejskich, m.in. w Paryżu-Nanterre, w Parmie i Trydencie.

W pracy naukowej zajmuje się m.in. teorią i filozofią prawa, filozofią polityczną, teorią sprawiedliwości, liberalizmem i prawem konstytucyjnym.

Jest członkiem rad nadzorczych i doradczych licznych stowarzyszeń i think-tanków, w tym Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka. Wydał kilkanaście książek; ostatnio Poland’s Constitutional Breakdown (Oxford University Press 2019) i A Pandemic of Populists (Cambridge University Press 2022).

Wojciech Sadurski od 1983 do 1985 roku wykładał prawo na University of Melbourne, a w latach 1985–1993 na University of Sydney. W latach 2003–2006 był dziekanem Wydziału Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego. Gościnnie wykładał na University of Sydney (1981–1982), w Yale Law School (1983–1984), Cornell University School of Law w Ithaca, N.Y., USA (1995–1996) i Saint Louis University School of Law (1998).

Jest członkiem m.in. australijskiej Akademii Nauk Społecznych, Australijskiego Towarzystwa Filozofii Prawa (był jego sekretarzem generalnym i prezesem), w latach 1987–1991 pełnił funkcję sekretarza generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, a w latach 1995–1999 członka Komitetu Wykonawczego. zasiada w Radzie Programowej Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Jest też członkiem kolegiów redakcyjnych m.in. „Sydney Law Review”; „Journal of Political Philosophy”; „Hong Kong Law Journal; Politics, Philosophy and Economics”. W 2017 roku został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.