Aleksander Mądry

Aleksander Mądry, profesor informatyki na MIT. Obecnie także zarządza Działem Gotowości w firmie OpenAI. Uzyskał doktorat na MIT w 2011 roku i przed dołączeniem do kadry MIT w 2015 pracował w Microsoft Research New England i w EPFL. Jest dyrektorem MIT Center for Deployable Machine Learning (Wdrożeniowego Uczenia Maszynowego) i współprzewodniczącym MIT AI Policy Forum. […]

Małgorzata Mazurek

Małgorzata Mazurek jest profesorem studiów polskich na wydziale historii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Zajmuje się nowożytną i współczesną historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historią nauk społecznych, m.in. historią myśli ekonomicznej. Autorka książek Socjalistyczny zakład pracy. Robotnicy w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych (2005), Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989 (2010). Jest lauratką […]

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak, Ph.D., pełni funkcję adiunkta w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa konkurencji w Szkole Prawa Uniwersytetu w Utrechcie. Jej ekspertyza obejmuje zarówno publiczne jak i prywatne stosowanie przepisów ochrony konkurencji Unii Europejskiej jak i krajowych, relacji między prawem konkurencji, a innymi obszarami prawa jak i niezależności organów regulacyjnych . Jej ostatnie badania dotyczą […]

Elżbieta Matynia

Elżbieta Matynia, absolwentka polonistyki i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (doktorantka Jerzego Szackiego), jest profesorką w nowojorskiej New School for Social Research, gdzie kieruje katedrą socjologii i prowadzi Transregionalne Centrum Badań nad Demokracją (TCDS https://blogs.newschool.edu/tcds). Jej obszarami zainteresowań są socjologia polityki i kultury, szczególnie procesy budowania i odchodzenia od demokracji, społeczna sytuacja kobiet, oraz wyzwania młodych demokracji […]

Wojciech Paczos

jest obecnie Associate Professor (starszym wykładowcą) w Cardiff University i adiunktem w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, wcześniej był ekonomistą wizytującym w Bank of England.Absolwent warszawskiej SGH. W 2016 r. obronił doktorat w European University Institute we Florencji. Członek kilku międzynarodowych zespołów badawczych. Swoje badania publikuje w międzynarodowych czasopismach naukowych i prezentuje regularnie na dużych światowych […]

Dominika V. Polańska

Zradością przedstawiamy Państwu kolejną z ośmiu nowych osób, nowych autorytetów obecnych w gronie Concilium Civitas. To: Dominika V. Polańska.Profesorka nadzwyczajna socjologii w Instytucie Mieszkalnictwa i Badań Miejskich na Uniwersytecie w Uppsali. Doktorat obroniła w 2011 roku i od tamtego czasu skupia się na ruchach społecznych zajmujących się kwestiami mieszkaniowymi w Europie Środkowej i Wschodniej (głównie […]

Paweł Bukowski

Oto kolejny ze znakomitych nowych członków Concilium Civitas!Profesor Paweł Bukowski – ekonomista i wykładowca w Centre for Economic Performance na London School of Economics, oraz adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Jest również ekspertem w The European Expert Network on Economics of Education przy Komisji Europejskiej. Studia doktorskie z ekonomii ukończył na Central European University, […]

Anita Jean Prażmowska

Dziś kolejna z nowych członkiń Concilium Civitas:Anita Jean Prażmowska! Specjalizacja – wojenna. A bardziej serio:Jest oto pani Prażmowska profesorem historii międzynarodowej na Wydziale Historii Międzynarodowej, London School of Economics.Zajmuje się przede wszystkim nieodległą historią Polski, stosunkami międzynarodowymi, polityką w Europie Wschodniej oraz wojnami i konfliktami międzynarodowymi.Jest autorką m. in. takich klasycznych już książek, jak: „Britain […]

Ireneusz Paweł Karolewski

Dziś – kolejny nowy członek Concilium Civitas, którego mamy przyjemność przedstawić:Ireneusz Paweł Karolewski – Profesor Teorii Politycznej i Badań nad Demokracją Uniwersytetu Lipskiego. Absolwent politologii na Uniwersytecie Poczdamskim (1990-1995). Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Poczdamskiego otrzymał w 1999 r. stopień doktora nauk o państwie oraz habilitował się tamże w 2008 r. na podstawie […]

Agnieszka Golec de Zavala

Dziś przedstawiamy: oto kolejna wybitna naukowczyni, która dołączyła do Concilium Civitas: doktor Agnieszka Golec de Zavala. Pracuje jako Reader w Departamencie Psychologii na Goldsmiths, University of London. Jest absolwentką UJ i studiów doktorskich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Doktorat z psycholgii politycznej otrzymała w Instytucie Psychologii PAN. Była stypendystką Fulbrighta […]