Beata Smarzyńska-Javorcik

Główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pochodzi z Krakowa, ale jej kariera akademicka i zawodowa rozwijała się za granicą, poczynając od licencjatu z informatyki i ekonomii na amerykańskim Uniwersytecie w Rochester i studiów doktoranckich z ekonomii na Uniwersytecie Yale. Po stażu w EBOiR pracowała w Banku Światowym. Od 2010 r. związana jest z Wydziałem […]

Luiza Białasiewicz

Profesorka geografii na wydziale studiów europejskich Uniwersytetu w Amsterdamie. Zajmuje się geografią polityczną. Jest też dyrektorem naukowym w Amsterdam Centre for European Studies (ACES) oraz jedną z liderek projektu “Europe in the World”. Od 2013 roku wykłada też kurs geopolityki w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jej badania koncentrują się wokół europejskiej polityki zagranicznej i uwarunkowań […]

Bart Bonikowski

Profesor socjologii na Uniwersytecie Harvarda, rezydent harvardzkiego Minda de Gunzburg Center for European Studies i dyrektor programów studenckich w Weatherhead Center for International Affairs. Ze Stevenem Levitskym i Danielem Ziblattem współkieruje inicjatywą badawczą „Challenges to Democracy” („Wyzwania wobec Demokracji”). We wrześniu 2020 roku obejmie profesurę na wydziale socjologii New York University. Urodzony w Warszawie, wychowany […]

Ladislau Dowbor

Ladislau (Władysław) Dowbor – profesor na Katolickim Uniwersytecie w São Paulo. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Lozannie, doktorat z ekonomii społecznej obronił w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGPiS, obecnie SGH).Jako ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych doradzał w tworzeniu modeli ekonomicznych oraz planowaniu gospodarek w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Pracował też na […]

Grzegorz Ekiert

Grzegorz Ekiert – profesor Uniwersytetu Harvarda, dyrektor Minda de Gunzburg Center for European Studies (Centrum Studiów Europejskich Minda de Gunzburg), ekspert w dziedzinie studiów międzynarodowych i regionalnych.Jego zainteresowania to przede wszystkim polityka porównawcza, zmiany władzy i demokratyzacja, społeczeństwo obywatelskie i ruchy społeczne w polityce i społeczeństwach Europy Wschodniej. Jego obecne projekty obejmują rozwój społeczeństwa obywatelskiego […]

Małgorzata Fidelis

Malgorzata Fidelis jest Profesorem Nadzwyczajnym (Associate Professor) na wydziale historii Uniwersytetu Illinois w Chicago. Zajmuje się najnowszą historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz badaniami gender. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Stanforda w 2006 r. Jej badania skupiają się na zagadnieniach kulturowych i społecznych, a szczególnie na relacjach pomiędzy jednostką a państwem w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku. […]

Marta Figlerowicz

Profesor nadzwyczajny (associate professor) na wydziałach anglistyki, komparatystyki i filmoznawstwa uniwersytetu Yale.Przez pryzmat literatury i mediów pisze i wykłada o rozumieniu indywidualności oraz samoświadomości. Marta Figlerowicz urodziła się i wychowała w Poznaniu; wyksztalcenie wyższe zdobyła na Harvardzie i UC Berkeley, dzięki pełnym stypendiom obu uczelni. Jest autorką dwóch książek, „Flat Protagonists” (Oxford, 2016) i „Spaces […]

Jan Grabowski

Wykłada historię na Uniwersytecie w Ottawie, jest członkiem-założycielem Centrum Badań nad Holocaustem Polskiej Akademii Nauk.Jan Grabowski wykładał też na uniwersytetach we Francji, w Izraelu, w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku został powołany na szefa Studium nad Rasizmem i Antysemityzmem im. Barona Friedricha Carla von Oppenheima w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. W […]

Jan Tomasz Gross

Socjolog i historyk, specjalizujący się w europejskiej historii XX wieku i historii zagłady Żydów, profesor emeritus Wydziału Historii Uniwersytetu w Princeton.Jan Tomasz Gross zajmuje się naukami politycznymi i społecznymi, a w tym kontekście szczególnie problematyką II wojny światowej i Holocaustu. Jest autorem m.in.: „Polish society under German occupation: the Generalgouvernement, 1939–1944”, Princeton University Press, 1979, […]

Irena Grudzińska-Gross

Irena Grudzińska-Gross – historyk literatury, historyk idei, eseistka i publicystka.Associate Research Scholar (od 2008) na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Princeton University oraz profesor wizytujący (od 2010) w Instytucie Slawistyki PAN. Doktorat uzyskała na Columbia University w Nowym Jorku. Wykładała na New York University. W latach 1998–2003 była odpowiedzialna za program dla Europy Środkowo-Wschodniej przy […]